Co to jest darowizna
Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy komuś inne­mu, nie chcąc nic w zamian. Tak podpo­wiada nam intuicja. Oficjalna definicja z kodeksu cywilnego (art. 888) potwier­dza to, mówiąc, że darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowią­zuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swe­go majątku”. Podkreślmy: o darowiź­nie mówimy wtedy, kiedy dzielimy się swoją własnością, czyli przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni lub sprzę­ty, które do nas należą.
Podstawowe cechy darowizny (określone art. 26 ust 1 pkt 9 i ust 7 - ustawy o pdof):

  • możemy ją przekazać organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie celów społecznych,
  • przekazywana jest w roku podatkowym, z którego się rozliczamy,
  • o kwotę darowizny pomniejszana jest podstawa do opodatkowania (więcej na ten temat czytaj tutaj),


Podstawa prawna
Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), art. 888
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), art. 26 ust 1 pkt 9 i ust 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com